penningmeester

ALV Obelix 21 juni

ALV Obelix 21 juni

Het bestuur van de NSRV Obelix heeft de laatste ALV van bestuur Ogink gepland op vrijdag 21 juni, 19:00u. In deze ALV wordt onder andere het nieuwe bestuur voorgesteld (er zijn nu nog 10 gegadigden, waaronder twee kandidaat-voorzitters (beide studenten)),…